Cal é o famoso de Vancouver? Unha lista Top 10

Todo Vancouver é famoso, de Stanley Park a Salmon to Pot

¿Que é famoso Vancouver, Columbia Británica? Aquí está a lista de dez primeiros.