Os 7 mellores rolos ultraligeros para comprar en 2018

Os pescadores ultraligeros utilizan barras máis lixeiras, bobinas e aparellos que normalmente usaranse para as mesmas situacións de pesca. Hai varias razóns para iso, incluíndo a redución da fatiga, o mantemento do equipamento nun mínimo de expedicións de longa distancia, aumentando a emoción da pesca para especies máis pequenas e engadindo o desafío de atrapar peixes maiores. Abaixo, definimos bobinas ultraligais como aqueles que pesan 10 onzas ou menos. Outras cousas que hai que ter en conta inclúen ratios de velocidade rápidos e sistemas de arrastre super-lisos que axudan a protexer as liñas máis lixeiras.